אתמול התכנסו אלפי חרדים להלוויה המונית בירושלים. פעמיים.

חלילה לי להיראות כמגן של החסידות חסרת האחריות הזו, או של הזלזול המחפיר בטובת הציבור של החרדים,