Skip to main content

קבוצות תלונה צרכנית בפייסבוק

מעבר לפעילות שלנו באתר, ולכל התגובות המבורכות שלכם  כאן, יש עוד זירה לבוא חשבון עם גופים המתאכזרים ללקוחותיהם, והיא פייסבוק.

ישנן כיום כמה וכמה קבוצות בפייסבוק שמוקדשות להתמודדות עם עוולות צרכניות של משתמשים, אתם מוזמנים להיעזר באלו שמצאתי כאן או להקים חדשות משלכם.  אם נתקלתם בכאלו שלא הזכרתי תוסיפו אותן בתגובות בבקשה.